Zboża - zaprawy nasienne

Celest Trio 060 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 25 g/l, fludioksonil 25 g/l, tebukonazol 10 g/l. Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA
Maxim 025 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 25 g/l Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

ETYKIETA
Vibrance Star
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 25 g/l, sedaksan 25 g/l, tritikonazol 20 g/l FUNGICYD – zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego. Środek zawiera trzy substancje czynne o różnym mechanizmie działania: sedaksan, związek karboksyamidowy, z grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (wg FRAC Grupa 7), fludioksonil (związek fenylopirolowy (PP) – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy – z grupy inhibitorów biosyntezy steroli - SBI, wg FRAC Grupa 3).

ETYKIETA
Maxim Star 025 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: cyprokonazol 6,25 g/l, fludioksonil 18,75 g/l Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego jęczmienia ozimego i jarego oraz owsa, w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA
Seedron 60 FS
Adama
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 50 g/l, tebukonazol 10 g/l Fungicyd o działaniu kontaktowym i układowym w formie płynnego koncentratu, przeznaczony do przedsiewnego zaprawiania materiału siewnego.

ETYKIETA
Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS

nufarm
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol 20 g/kg Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Triter 050 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tritikonazol 50 g/l Fungicyd w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

ETYKIETA
Madron 50 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 50 g/l Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

ETYKIETA
FLUTRIX 050 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 25 g/l ,tritikonazol 25 g/l FUNGICYD - zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu powierzchniowym i układowym, przeznaczony do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

ETYKIETA
Proseed 050 FS
Adama
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 25 g/l fludioksonil 25 g/l. PROSEED 050 FS to fungicydowa zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym i powierzchniowym, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego zbóż w celu zwalczania chorób powodowanych przez grzyby. Środek zalecany do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

ETYKIETA
Difend 30 FS
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 30 g/l. Środek grzybobójczy w formie koncentratu zawiesinowego o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy i pszenżyta przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby.

ETYKIETA
Beret Trio 060 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 25 g/l (fludioksonil 25 g/l tebukonazol 10 g/l. Beret Trio 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA