Zboża - zaprawy nasienne

Dividend Xtra 030 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol - związek z grupy triazoli - 30 g w 1 litrze środka Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA
Celest Trio 060 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 25 g/l, fludioksonil 25 g/l, tebukonazol 10 g/l. Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA
Maxim 025 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 25 g/l Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

ETYKIETA
Vibrance Star
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 25 g/l, sedaksan 25 g/l, tritikonazol 20 g/l FUNGICYD – zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego. Środek zawiera trzy substancje czynne o różnym mechanizmie działania: sedaksan, związek karboksyamidowy, z grupy inhibitorów dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (wg FRAC Grupa 7), fludioksonil (związek fenylopirolowy (PP) – z grupy inhibitorów transdukcji sygnału, wg FRAC Grupa 12) i tritikonazol (związek triazolowy – z grupy inhibitorów biosyntezy steroli - SBI, wg FRAC Grupa 3).

ETYKIETA
Certicor 050 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: metalaksyl-M 20 g/l, tebukonazol 30 g/l Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta jarego oraz owsa w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA
Maxim Star 025 FS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: cyprokonazol 6,25 g/l, fludioksonil 18,75 g/l Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego jęczmienia ozimego i jarego oraz owsa, w celu zwalczania chorób grzybowych.

ETYKIETA
Seedron 60 FS
Adama
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 50 g/l, tebukonazol 10 g/l Fungicyd o działaniu kontaktowym i układowym w formie płynnego koncentratu, przeznaczony do przedsiewnego zaprawiania materiału siewnego.

ETYKIETA
Zaprawa zbożowa Orius Extra 02 WS

nufarm
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol 20 g/kg Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Triter 050 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tritikonazol 50 g/l Fungicyd w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

ETYKIETA
Madron 50 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 50 g/l Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

ETYKIETA
Farys 050 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: cyprokonazol 12,6 g/l, fludioksonil 37,4 g/l FUNGICYD – zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu powierzchniowym i układowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

ETYKIETA
FLUTRIX 050 FS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fludioksonil 25 g/l ,tritikonazol 25 g/l FUNGICYD - zaprawa nasienna, w formie płynnego koncentratu do zaprawiania materiału siewnego. Środek o działaniu powierzchniowym i układowym, przeznaczony do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw płynnych.

ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram