Dział nasion oferuje materiał siewny zarówno hodowli polskich jak i zagranicznych. Posiadamy szeroką gamę odmian już sprawdzonych, zarejestrowanych w Polsce oraz odmiany z listy CCA. Wybieramy odmiany, które sprawdziliśmy poprzez doświadczenia własne jak i doświadczenia COBORU.

Zwracamy uwagę, aby nasza oferta była dopasowana do różnych warunków klimatyczno-glebowych oraz na to, by nasze odmiany odznaczały się wysokim potencjałem plonowania, dobrą zdrowotnością i zimotrwałością. Oferujemy naszym klientom kwalifikowany materiał siewny: zbóż, rzepaku, kukurydzy, sorgo, roślin poplonowych oraz traw.

Nasiona posiadają aktualne świadectwa kwalifikacji i odpowiadają wymogom PIORiN. Oferujemy nasiona o najwyższej jakości. Materiał siewny pochodzący z naszej reprodukcji zaprawiany jest najlepszymi zaprawami nasiennymi. Poprzez naszych doradców działających w terenie docieramy bezpośrednio do klientów i służymy pomocą m.in. w zakresie doboru odmian.