STRATEGIA PODATKOWA


Strategia jest wyrazem zasad, którymi kieruje się Agro-Efekt w toku swojej działalności oraz wartości etycznych, które Spółka przyjęła. Za kreowanie strategii podatkowej Spółki i nadzór nad jej realizacją odpowiedzialny jest Zarząd.