Mogą państwo wyrazić zgodę na zastąpienie papierowego rachunku e-fakturą w następujący sposób:

1
Wysyłając pocztą wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek „Akceptacja-zgoda na stosowanie faktur elektronicznych”
2
Wysyłając e-mail ze skanem wypełnionego i podpisanego wniosku „Akceptacja-zgoda na stosowanie faktur elektronicznych” na adres e-faktura@agroefekt.pl