Kalafior - fungicydy

Amistar 250 SC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej azoksystrobina 250 g/l. AMISTAR 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

ETYKIETA
ETYKIETA
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg. RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła , kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych.

ETYKIETA
ETYKIETA
Zakeo 250 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej azoksystrobina 250 g/l. FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.

ETYKIETA