Kukurydza - herbicydy

Successor Tx 487,5 SE
FMC
Zawartość substancji czynnej: petoksamid 300 g/l, terbutyloazyna 187,5 g/l Successor Tx 487,5 SE jest herbicydem, koncentratem w formie zawiesino - emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA
Temsa SC
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: mezotrion 100 g/l. Temsa SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
Lumax 537,5 SE
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: mezotrion 37,5 g/l, s-metolachlor 312,5 g/l, terbutyloazyna 187,5 g/l Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Iseran
certis
Zawartość substancji czynnej: chlomazon 80 g/l mezotrion 150 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, w postaci mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).

ETYKIETA

Notos 100 SC
ciech
Zawartość substancji czynnej: mezotrion 100 g/l. Notos 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

ETYKIETA
Nikosar 060 OD
ciech
Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron 60 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Juzan 100 SC
ciech
Zawartość substancji czynnej: mezotrion 100 g/l. Herbicyd, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie.

ETYKIETA
Onyx 600 EC
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: pirydat 600 g/l. ONYX 600 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA
Mentum 040 OD
Adama
Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron 40 g/l. Mentum 040 OD jest herbicydem w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA