Kukurydza - herbicydy

Successor Tx 487,5 SE
FMC
Zawartość substancji czynnej: petoksamid 300 g/l, terbutyloazyna 187,5 g/l Successor Tx 487,5 SE jest herbicydem, koncentratem w formie zawiesino - emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA
Henik Extra 40 OD
innvigo
Zawartość substancji czynnej: nikosulfuron 40 g/l Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA
Temsa SC
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: mezotrion 100 g/l. Temsa SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
Lumax 537,5 SE
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: mezotrion 37,5 g/l, s-metolachlor 312,5 g/l, terbutyloazyna 187,5 g/l Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram