Successor Tx 487,5 SE
FMC
Successor Tx 487,5 SE jest herbicydem, koncentratem w formie zawiesino - emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA
Henik Extra 40 OD
innvigo
Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, w uprawie kukurydzy.

ETYKIETA
Temsa SC
„belchim"
Temsa SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
Lumax 537,5 SE
Syngenta
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
NASZ SKLEP