Adsol


Adiuwant w formie emulsji zawierającej mieszaninę surfaktantów, emulgatorów oraz kwasów tłuszczowych do stosowania z herbicydami doglebowymi w uprawie kukurydzy, rzepaku, zbóż i innych.
  • preparat zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegów opryskiwania
  • obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania cieczy opryskowej
  • zmniejsza parowanie cieczy opryskowej, podnosząc skuteczność działania herbicydów w trakcie suszy
  • dodatek preparatu Adsol umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej (mniejsza ilość wody na hektar)