Zboża - herbicydy

Camaro Pak - Camaro 306 SE + Furion 100 OD
Adama
Zawartość substancji czynnej: herbicyd – 2,4-D, florasulam + jodosulfuron metylosodowy.
Camaro 306 SE stosować w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.
Termin stosowania: opryskiwać wiosną od fazy 2 liści (BBCH 12) do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 32).
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,5-0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Furion 100 OD + Adjusafner stosować w uprawach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.
Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Furion 100 OD 0,1 l/ha + Adjusafner 0,1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ULOTKA CAMARO PAK
ETYKIETA CAMARO
ETYKIETA FURION
Boxer 800 EC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: prosulfokarb 800 g/l. Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, roślinach zielarskich i roślinach ozdobnych.

ETYKIETA
Legato Pro 425 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: diflufenikan 25 g/l, chlorotoluron 400 g/l. Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

ETYKIETA
Adiunkt 500 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: diflufenikan 500 g/l. Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.

ETYKIETA
Trinity 590 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron 250 g/l, diflufenikan 40 g/l, pendimetalina 300 g/l. Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym. Zachowuje długotrwałą skuteczność działania w okresie jesiennym również w stosunku do chwastów później wschodzących.

ETYKIETA
Bizon
corteva
Zawartość substancji czynnej: diflufenikan 100 g/l, florasulam 3,75 g/l, penoksulam 15 g/l. Środek chwastobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego, stosowany jesienią, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych.

ETYKIETA
Primstar 20 SG
innvigo
Zawartość substancji czynnej: metsulfuron metylu 200 g/kg. Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym.

ETYKIETA
Tytan 75 SG
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tifensulfuron metylu 682 g/kg, metsulfuron metylu 68 g/kg. Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym.

ETYKIETA
Toluron 700 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: chlorotoluron 700 g/l Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Tristar 50 SG
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tribenuron 500 g/kg Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

ETYKIETA
Major 300 SL
innvigo
Zawartość substancji czynnej: chlopyralid 300 g/l. Herbicyd w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego stosowany nalistnie.

ETYKIETA
Fundamentum 700 WG
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tribenuron metylowy 400 g/kg, metsulfuron metylowy 135 g/kg, florasulam 165 g/kg Środek zawiera trzy substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS). Środek pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwsze objawy działania środka ochrony roślin Fundamentum 700 WG widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość efektu chwastobójczego zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

ETYKIETA
Camaro 306 SE
Adama
Zawartość substancji czynnej: 2,4-D 300 g/l, florasulam 6,25 g/l Camaro 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, natomiast 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, tj. podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Camaro 306 SE jest szybszy. W warunkach niskich temperatur (około 5°C) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. Camaro 306 SE skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę, np.: komosę białą, psiankę czarną, szarłat szorstki.

ETYKIETA
Axial 50 EC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: pinoksaden 50 g/l Środek pobierany przez liście chwastów, szybko przemieszczający się do stożków wzrostu pędów i korzeni. W roślinie powoduje zahamowania biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy. Objawy działania środka są widoczne stosunkowo późno, po kilku lub kilkunastu dniach od zabiegu. Do pierwszych objawów jego działania zalicza się zahamowanie wzrostu chwastu, następnie występują zmiany zabarwienia liści, często na antocyjanowe lub chloroza. Szczególnie są one wyraźne widoczne na młodych liściach znajdujących się w pochwach liściowych lub w pobliżu kolanka. Zasychanie i zamieranie roślin następuje od wierzchołka wzrostu.

ETYKIETA
Herbistar 200 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fluroksypyr 200 g/l. Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy inhibitorów wzrostu i rozwoju zwaną sztucznymi auksynami lub sztucznymi regulatorami wzrostu. W roślinie powoduje zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju. Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

ETYKIETA
Axial Komplett Pak
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: pinoksaden 45 g/l, florasulam 5g/l, metsulfuron metylowy 200g/kg
Sejfner: klokwinocet – meksyl 11,25 g/l ETYKIETA
ETYKIETA
Cevino 500 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: flufenacet 500 g/l. HERBICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

ETYKIETA
Racer 250 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: flurochloridon 250 g/l. Racer 250 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

ETYKIETA
Activus 400 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: pendimetalina 400 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Rassel 100 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: florasulam 100 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).ETYKIETA
Galmet 20 SG
innvigo
Zawartość substancji czynnej: metsulfuron metylu 20% - 200 g/kg. GALMET 20 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu jarym.

ETYKIETA
Furion 100 OD
innvigo
Zawartość substancji czynnej: jodosulfuron metylosodowy 100 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

ETYKIETA
FENOXINN 110 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fenoksaprop-P-etylu 110 g/l. Fenoxinn 110 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, w pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.

ETYKIETA
GALAXO 150 WG
innvigo
Zawartość substancji czynnej: florasulam 25 g/kg jodosulfuron 50 g/kg tribenuron metylowy 75 g/kg . HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

ETYKIETA
Pegas 306 SE
Adama
Zawartość substancji czynnej: 2,4-D 300 g/l florasulam 6,25 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE).

ETYKIETA
Premier 300 SL
Adama
Zawartość substancji czynnej: MCPA 300 g/l. Premier 300 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.

ETYKIETA
Premier 500 SL
Adama
Zawartość substancji czynnej: MCPA 500 g/l. Premier 500 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych

ETYKIETA
Premier D 750 SL
Adama
Zawartość substancji czynnej: MCPA 660 g/l dikamba 90 g/l. Premier D 750 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.

ETYKIETA