Burak cukrowy - fungicydy

Dafne 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 250 g/l DAFNE 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przez grzyby.

ETYKIETA
Spyrale 475 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: fenpropidyna 375 g/l, difenokonazol 100 g/l Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego a także interwencyjnego w ochronie buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
TIOFANAT METYLOWY 500 SC

Zawartość substancji czynnej: tiofanat metylowy 500 g/l Tiofanat Metylowy 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz w szkółkach i odnowieniach naturalnych leśnych gatunków drzew iglastych i liściastych przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram