Zboża - insektycydy

Pirimor 500 WG
Adama
Zawartość substancji czynnej: pirymikarb 500 g /kg Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne.

ETYKIETA
Delmetros 100 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: deltametryna 100 g/l Insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Delux 050 CS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: deltametryna 50 g/l Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej oraz jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Nexide 60 SC
FMC
Zawartość substancji czynnej: gamma-cyhalotryna 60 g/l Insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Sumicidin 050 EC
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: esfenwalerat 50 g/l. Sumicidin 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram