Zboża - insektycydy

Pirimor 500 WG
Adama
Zawartość substancji czynnej: pirymikarb 500 g /kg Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne.

ETYKIETA
Delmetros 100 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: deltametryna 100 g/l Insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Delux 050 CS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: deltametryna 50 g/l Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej oraz jabłoni. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Nexide 60 SC
FMC
Zawartość substancji czynnej: gamma-cyhalotryna 60 g/l Insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Sumicidin 050 EC
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: esfenwalerat 50 g/l. Sumicidin 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Kaiso 050 EG
nufarm
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna 50 g/kg. Środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do Etykieta Kaiso 050 EG, załącznik do decyzji MRiRW zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
BENEVIA 100 OD
FMC
Zawartość substancji czynnej: cyjanotraniliprol 100 g/l

INSEKTYCYD w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

ETYKIETA
VOLIAM
Syngenta
Zawartość substancji czynnej chlorantraniliprol 200 g/l.

Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

ETYKIETA
ETYKIETA
BELEM 0,8 MG
Syngenta
Zawartość substancji czynnej cypermetryna 8 g/kg.

INSEKTYCYD w formie mikrogranulatu (MG), do stosowania w trakcie siewu lub sadzenia. Środek zawiera substancję czynną o działaniu kontaktowym i żołądkowym.

ETYKIETA
ETYKIETA