Goltix-S 700 SC
Adama
Środek chwastobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym.

ETYKIETA
Goltix Titan 565 SC
Adama
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowany do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

ETYKIETA
Belvedere Forte 400 SE
Adama
Herbicyd posiadający postać zawiesino-emulsji, stałych cząstek i małych kapsuł zawieszonych w cieczy, przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w ramach trzech zabiegów w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych.

ETYKIETA
Betanal Maxx Pro 209 OD
bayer
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz w buraku ćwikłowym.

ETYKIETA
Jupiter 700 SC
innvigo
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Major 300 SL
innvigo
Herbicyd w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego stosowany nalistnie.

ETYKIETA
Effigo
DOW
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli.

ETYKIETA
Kosynier 420 SC

Herbicyd w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych.

ETYKIETA
Venzar 500 SC
FMC
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, będący koncentratem w postaci zawiesiny do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Safari 50 WG
FMC
Środek chwastobójczy w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Safari 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.

ETYKIETA
Solider
innvigo
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).

ETYKIETA
NASZ SKLEP