Burak cukrowy - herbicydy

Goltix-S 700 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: metamitron 700 g/l Środek chwastobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym.

ETYKIETA
Goltix Titan 565 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: metamitron 525 g/l, chinomerak 40 g/l Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowany do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

ETYKIETA
Jupiter 700 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: metamitron 700 g/l Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Major 300 SL
innvigo
Zawartość substancji czynnej: chlopyralid 300 g/l Herbicyd w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego stosowany nalistnie.

ETYKIETA
Venzar 500 SC
FMC
Zawartość substancji czynnej: lenacyl 500 g/l Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, będący koncentratem w postaci zawiesiny do rozcieńczania wodą.

ETYKIETA
Safari 50 WG
FMC
Zawartość substancji czynnej: triflusulfuron metylowy 500 g/kg Środek chwastobójczy w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Safari 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych.

ETYKIETA
Solider
innvigo
Zawartość substancji czynnej: triflusulfuron metylowy 150 g/l Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).

ETYKIETA
POWERTWIN 400SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: fenmedifam - 200 g, etofumesat - 200 g Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

ETYKIETA
RENTO 150 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fluazyfop-P-butylowy 150 g/l HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).

ETYKIETA
CORZAL 157
innvigo
Zawartość substancji czynnej: fenmedifam 157 g/l Środek chwastobójczy w postaci zawiesinoemulsji do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i pastewnym.

ETYKIETA
LABRADOR EXTRA 50 EC
ciech
Zawartość substancji czynnej: chizalofop-p-etylu 50 g/l . HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

ETYKIETA
Setar
Adama
Zawartość substancji czynnej: triflusulfuron metylowy 150 g/l HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania z wodą (OD).

ETYKIETA
Beetup Flo
Adama
Zawartość substancji czynnej: fenmedifam 160 g/l Herbicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny d przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

ETYKIETA
Oblix 500 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: etofumesat 500 g/l HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i dolistnie w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

ETYKIETA
Ethofol SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: etofumesat 500 g/l HERBICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i częściowego ograniczenia występowania chwastów jednoliściennych.

ETYKIETA