Rzepak - fungicydy

Bukat 500 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol 500 g/l. Fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania  wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego przed chorobami. 

ETYKIETA
Toprex 375 SC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 250 g/l, paklobutrazol 125 g/l. Środek grzybobójczy i regulator wzrostu stosuje się zapobiegawczo i interwencyjnie do ochrony rzepaku ozimego w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Dafne 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 250 g/l. Środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Mepik 300 SL
innvigo
Zawartość substancji czynnej: chlorek mepikwatu 300 g/l. Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz skracania i wzmacniania łodyg w okresie wiosennym.

ETYKIETA
Kier 450 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l. FUNGICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
X-MET 100 SL
innvigo
Zawartość substancji czynnej: metkonazol 100 g/l. Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL) o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

ETYKIETA
Tarcza Łan EXTRA 250 EW
ciech
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol 250 g/l. Fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby.

ETYKIETA
Orius Extra 250 EW
ciech
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol 250 g/l. ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
AsPik R 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: protiokonazol 125g/l tebukonazol 125 g/l. FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

ETYKIETA
CopperFIELD
Skład: Miedź (Cu) całkowita, rozpuszczalna w wodzie 7% m/m, Miedź (Cu) skompleksowana 7% m/m. Copper FIELD jest wysoko przyswajalnym preparatem zawierającym heptaglukonian miedzi, zwalczającym patogeny (grzybowe i bakteryjne), wykazującym działanie systemiczne. Do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

WIĘCEJ INFO
Micosar 60 SL
ciech
Zawartość substancji czynnej: metkonazol 60 g/l. Fungicyd w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego [SL] o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

ETYKIETA
Ortofin
certis
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 250 g/l. FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

ETYKIETA

Prokarb 450 EC
ciech
Zawartość substancji czynnej: prochloraz 450 g/l. FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu wgłębnym, do stosowania przede wszystkim zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

ETYKIETA
Protikon 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: protiokonazol 250 g/l . FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Zakeo 250 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 250 g/l FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.

ETYKIETA