Rzepak - insektycydy

Sparviero
Spiess
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna 100 g/l. Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych.

ETYKIETA
Karate Zeon 050 CS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna 50 g/l. Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

ETYKIETA
ETYKIETA
Delux 050 CS
innvigo
Zawartość substancji czynnej: deltametryna 50 g/l. Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej.

ETYKIETA
Mavrik Vita 240 EW
Adama
Zawartość substancji czynnej: tau-fluwalinat 240 g/l. Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w rzepaku ozimego.

ETYKIETA
Delmetros 100 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: deltametryna 100 g/l. Insektycyd w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny przeznaczony do rozcieńczania wodą przed zastosowaniem (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Los Ovados 200 SE
innvigo
Zawartość substancji czynnej: acetamipryd 200 g/l. Środek owadobójczy w formie zawiesino - emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

ETYKIETA
Nexide 60 CS
FMC
Zawartość substancji czynnej: gamma-cyhalotryna 60 g/l Insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Sumicidin 050 EC
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: esfenwalerat 50 g/l. Sumicidin 050 EC jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Przeznaczony jest do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
Kaiso 050 EG
„nufarm"
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna 50 g/kg . Środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do Etykieta Kaiso 050 EG, załącznik do decyzji MRiRW zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
Carnadine 200 SL
„nufarm"
Zawartość substancji czynnej: acetamipryd 200 g/l. INSEKTYCYD w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

ETYKIETA