Słonecznik - herbicydy

Activus 400 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej: pendimetalina 400 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie,w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą. Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

ETYKIETA
Bandur 600 SC
bayer
Zawartość substancji czynnej: aklonifen 600 g/l. HERBICYD selektywny, o działaniu kontaktowym, występujący w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej.

ETYKIETA
Boxer 800 EC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: prosulfokarb 800 g/l. Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
Brixton
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: kletodym 180 g/l . HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany dolistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna kletodym zaliczana jest do grupy A.

ETYKIETA
Proman 500 SC
belchim
Zawartość substancji czynnej: metobromuron 500 g/l . Proman 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi i słonecznika. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA