Warzywa korzeniowe - herbicydy

Activus 400 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej pendimetalina 400 g/l. HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie,w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą. Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek.

ETYKIETA
Bandur 600 SC
bayer
Zawartość substancji czynnej: aklonifen 600 g/l. HERBICYD selektywny, o działaniu kontaktowym, występujący w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej.

ETYKIETA
Racer 250 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej flurochloridon 250 g/l. Racer 250 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

ETYKIETA
Stomp Aqua 455 CS
basf
Zawartość substancji czynnej: pendimetalina 455 g/l. HERBICYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy (CS) przeznaczony do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych.

ETYKIETA