Kapusta - insektycydy

Coragen 200 SC

fmc
Zawartość substancji czynnej: chlorantraniliprol 200 g/l. CORAGEN 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

ETYKIETA
Karate Zeon 050 CS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna 50 g/l. INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 050 CS, załącznik do decyzji MRiRW siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram