Kapusta - insektycydy

Coragen 200 SC

fmc
Zawartość substancji czynnej: chlorantraniliprol 200 g/l. CORAGEN 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

ETYKIETA
Karate Zeon 050 CS
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna 50 g/l. INSEKTYCYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, kukurydzy, kukurydzy cukrowej, buraka cukrowego, cebuli, kapusty głowiastej, aronii, chmielu, lnu zwyczajnego (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego) oraz konopi Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 050 CS, załącznik do decyzji MRiRW siewnych (uprawa przeznaczona wyłącznie dla przemysłu włókienniczego). Na roślinie działa powierzchniowo.

ETYKIETA
ETYKIETA
Teppeki 50 WG
belchim
Zawartość substancji czynnej: flonikamid 500 g/kg. TEPPEKI 50 WG jest środkiem owadobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu systemicznym przeznaczony do zwalczania mszyc w pszenicy ozimej, ziemniaku, w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy, róży, astra chińskiego, chryzantemy, tytoniu, chmielu, w szkółkach świerku i buka, w szkółkach leśnych, zalesieniach i odnowieniach leśnych oraz na plantacjach nasiennych drzew leśnych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

ETYKIETA
VOLIAM
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: chlorantraniliprol 200 g/l. Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

ETYKIETA
ETYKIETA
Verimark 200 SC
FMC
Zawartość substancji czynnej: cyjanotraniliprol 200 g/l . INSEKTYCYD w formie koncentratu do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie, a w przypadku aplikacji do strefy korzeniowej także systemicznie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Owady giną po 3-6 dniach od zabiegu.

ETYKIETA