Groch ozimy - herbicydy

Stallion 363 CS
FMC
Zawartość substancji czynnej chlomazon 30 g/l, pendimetalina 333 g/l Środek chwastobójczy, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w ziemniaku, grochu jadalnym i bobiku.

ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram