Stallion 363CS
FMC
Środek chwastobójczy, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w ziemniaku, grochu jadalnym i bobiku.

ETYKIETA
NASZ SKLEP