Groch ozimy - herbicydy

Stallion 363 CS
FMC
Zawartość substancji czynnej chlomazon 30 g/l, pendimetalina 333 g/l Środek chwastobójczy, w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przed wschodami rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz niektórych jednoliściennych w ziemniaku, grochu jadalnym i bobiku.

ETYKIETA
Boa Pro 480 EC

innvigo
Zawartość substancji czynnej: chlomazon 480 Środek jest herbicydem pobieranym przez korzenie chwastów, powodującym w roślinie hamowanie syntezy karotenoidów. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie tkanek. BOA PRO 480 EC działa na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu chwasty nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają.

ETYKIETA