Zboża - fungicydy

Kier 450 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l FUNGICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Andros 750 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: fenpropidyna 750 g/l Andros 750 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

ETYKIETA
Tern 750 EC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: fenpropidyna 750 g/l FUNGICYD, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Artemis 450 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: prochloraz 200 g/l, tebukonazol 100 g/l, fenpropidyna 150 g/l Artemis 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym oraz układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

ETYKIETA
Bukat 500 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: tebukonazol 500 g/l Bukat 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Dafne 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: difenokonazol 250 g/l. DAFNE 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przez grzyby.

ETYKIETA
Unix 75WG
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: cyprodynil 750 g/kg Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

ETYKIETA
Turbo Pak: Tern 750 EC + Plexeo 60 EC
Syngenta
TERN 750 EC
Zawartość substancji czynnej: fenpropidyna 750 g/l FUNGICYD, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego do ochrony przed chorobami grzybowymi.

PLEXEO 060 EC
Zawartość substancji czynnej: metkonazol 60 g/l Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

ETYKIETA TERN
ETYKIETA PLEXEO
ASPIK 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: protiokonazol 125g/l tebukonazol 125 g/l FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

ETYKIETA
POLEPOSITION 300 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: protiokonazol 300 g/l FUNGICYD w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego.

ETYKIETA
PROKARB 450 EC
ciech
Zawartość substancji czynnej: prochloraz 450 g/l . FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu wgłębnym, do stosowania przede wszystkim zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

ETYKIETA
ZAKEO 250 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 250 g/l FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

ETYKIETA
ELATUS ERA
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: benzowindyflupyr 75 g/l protiokonazol 150 g/l Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Bastion 200 EC
Zawartość substancji czynnej: proquinazyd 200 g/l FUNGICYD w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych. Proquinazyd należy do grupy chemicznej chinazolin (grupa FRAC 13). Między innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje również naturalną odporność roślin.

ETYKIETA
CopperFIELD
Skład: Miedź (Cu) całkowita, rozpuszczalna w wodzie 7% m/m, Miedź (Cu) skompleksowana 7% m/m Copper FIELD jest wysoko przyswajalnym preparatem zawierającym heptaglukonian miedzi, zwalczającym patogeny (grzybowe i bakteryjne), wykazującym działanie systemiczne. Do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

WIĘCEJ INFO
Leander Complex Pack
Adama
Leander 750 EC
Zawartość substancji czynnej: fenpropidyna 750 g/l
Poleposition 300 EC
Zawartość substancji czynnej: protiokonazol 300 g/l
Leander COMPLEX Pak to rozwiązanie fungicydowe oparte na dwóch produktach: Leander 750 EC i Poleposition 300 EC. Oba fungicydy aplikowane w mieszance zbiornikowej w terminie pierwszego zabiegu T1, niezwykle skutecznie chronią zboża przed najpowszechniejszymi chorobami, występującymi we wczesnym okresie rozwoju zbóż. Wykazują działanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne. Skuteczna ochrona młodych roślin pozwala na ich lepszy rozwój, a w konsekwencji daje podstawy dla wysokiego plonowania.

ETYKIETA
Ortofin
certis
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 250 g/l. FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

ETYKIETA

Mirage 450 EC
Adama
Zawartość substancji czynnej: prochloraz 450 g/l FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych.

ETYKIETA
Protikon 250 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: protiokonazol 250 g/l FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Atropos 500 EC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: prochloraz 500 g/l FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Juan 50 EW
Zawartość substancji czynnej: cyflufenamid 50 g/lFungicyd w formie emulsji oleju w wodzie o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

ETYKIETA
Profi Pak
„belchim"
Zawartość substancji czynnej: Pyriofenon – 180 g/l + Protiokonazol – 300 g/l. PROFI PAK - zwalcz mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozę paskowaną liści i inne choroby grzybowe, które mogą obniżyć Twój plon. Zastosuj PROFI PAK i zyskaj wysokie i obfite plony!

ETYKIETA