Truskawka - herbicydy

Beloukha 680 EC
belchim
Zawartość substancji czynnej: kwas nonanowy 680 g/l. Beloukha 680 EC jest desykantem i nieselektywnym herbicydem o działaniu kontaktowym, przeznaczonym do stosowania w sadach (zwalczanie chwastów i odrostów), winnicach (zwalczania chwastów), na powierzchniach twardych i półprzepuszczalnych (zwalczanie mchów) oraz desykacji naci ziemniaka przed zbiorem. Formą użytkową środka jest koncentrat do sporządzania emulsji wodnej. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę do zabiegów herbicydowych lub opryskiwaczy ręcznych.

ETYKIETA
Stopm Aqua 455 CS
basf
Zawartość substancji czynnej: pendimetalina 455 g/l. HERBICYD w formie zawiesiny kapsuł w cieczy (CS) przeznaczony do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych.

ETYKIETA