Cebula - fungicydy

Amistar 250 SC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej azoksystrobina 250 g/l. AMISTAR 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

ETYKIETA
ETYKIETA
Cabrio Duo 112 EC
basf
Zawartość substancji czynnej: dimetomorf 72 g/l, piraklostrobina 40 g/l. Cabrio Duo 112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora.

ETYKIETA
ETYKIETA
Kier 450 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l. FUNGICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Zakeo 250 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej azoksystrobina 250 g/l. FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.

ETYKIETA
Infinito 687,5 SC
bayer
Zawartość substancji czynnej: chlorowodorek propamokarbu 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l. INFINITO 687,5 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie ogórka uprawianego w gruncie i pod osłonami przed mączniakiem rzekomym cebuli oraz szalotki i czosnku przed mączniakiem rzekomym i alternariozą.

ETYKIETA
Ortofin
certis
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 250 g/l. FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

ETYKIETA
Zignal 500 SC
FMC
Zawartość substancji czynnej: fluazynam 500 g/l . Zignal 500 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaczaną oraz cebuli przed mączniakiem rzekomym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ETYKIETA
Zorvec Endavia

corteva
Zawartość substancji czynnej: oksatiapiprolina 30 g/l, bentiowalikarb 70 g/l. FUNGICYD o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego.

ETYKIETA