Cebula - fungicydy

Amistar 250 SC
Syngenta
Zawartość substancji czynnej azoksystrobina 250 g/l. AMISTAR 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

ETYKIETA
ETYKIETA
Cabrio Duo 112 EC
basf
Zawartość substancji czynnej: dimetomorf 72 g/l, piraklostrobina 40 g/l. Cabrio Duo 112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora.

ETYKIETA
ETYKIETA
Dithane Neotec 75 WG

corteva
Zawartość substancji czynnej: mankozeb 750 g/kg. DITHANE NeoTec 75 WG jest środkiem grzybobójczym w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Działa hamująco na rozwój przędziorków.

ETYKIETA
Galben M 73 WP

fmc
Zawartość substancji czynnej: mankozeb 650 g/kg, benalaksyl 80 g/kg. Galben M 73 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego w okresie najintensywniejszego wzrostu młodych roślin przeciwko zarazie alternariozie ziemniaka oraz mączniakowi rzekomemu cebuli.

ETYKIETA
Inter Optimum 72,5 WP

belchim
Zawartość substancji czynnej: mankozeb 680 g/kg, cymoksanil 45 g/kg. Inter Optimum 72,5 WP jest środkiem grzybobójczym o działaniu wgłębnym i powierzchniowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG
Syngenta
Zawartość substancji czynnej: metalaksyl-M 38,8 g/kg, mankozeb 640 g/kg. RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła , kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych.

ETYKIETA
ETYKIETA
Kier 450 SC
innvigo
Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 200 g/l, difenokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l. FUNGICYD, koncentrat w formie stężonej zawiesiny (SC), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi.

ETYKIETA
Zakeo 250 SC
Adama
Zawartość substancji czynnej azoksystrobina 250 g/l. FUNGICYD w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych.

ETYKIETA
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram