LUVENA S.A jest polskim producentem nawozów wielkoskładnikowych zawierających m.in. fosfor, potas oraz azot. Wieloskładnikowe nawozy sztuczne NPK znajdujące się w ofercie LUVENA to nawozy granulowane takie jak: Lubofoska, Lubofos, Luboplon, Optiplon oraz Superfosfat.

LUVENA to znany producent Supefosfatu prostego, czyli wieloskładnikowych, wzbogaconych nawozów sztucznych zawierających pięciotlenek fosforu w dużym stężeniu i tlenek wapnia oraz trójtlenek siarki. Nawozy z tej grupy charakteryzują się uniwersalnością. Mogą być stosowane do użyźniania wszystkich gleb, niezależnie od ich składu chemicznego.

Produkowany Superfosfat pylisty i granulowany wykorzystywany jest w nawożeniu wszystkich roślin, przede wszystkim odmian potrzebujących do wzrostu zwiększonej ilości fosforu, na przykład rzepaku ozimego i jarego, roślin motylkowych drobnonasiennych, kapusty, zbóż różnego typu, ziemniaków, kukurydzy czy buraków.