Produkt stymuluje wzrost
i rozwój roślin
, a także
wpływa bezpośrednio
na ich zdrowotność!

Badania in vitro wykazały dodatkową podaż azotu dla roślin w sezonie wegetacyjnym!

Około 30 kg N rocznie poza ryzami dyrektywy azotanowej!

Jak działa Terra-Efekt

Azotobacter chroococcum jest bakterią tlenową, naturalnie występującą w glebie i w toku ewolucji przystosowała się do życia w glebie intensywnie użytkowanej. W sprzyjających warunkach mikroorganizmy te szybko kolonizują ryzosferę i przeprowadzają proces wiązania azotu atmosferycznego. Stymulowanie wzrostu roślin odbywa się poprzez utrzymywanie wyższego stężenia azotu w formie amonowej w pobliżu strefy korzeniowej, w efekcie rośliny mogą wykorzystać ten kluczowy makroelement, co skutkuje wyższymi plonami. Ponadto produkowana przez wprowadzone mikroorganizmy forma azotu sprzyja rozwojowi systemu korzeniowego oraz pobieraniu przez rośliny fosforu, siarki i boru.

Dodatkowo bakterie z grupy Azotobacter produkują witaminy, aminokwasy i fitohormony, co stymuluje wzrost i rozwój roślin, a także wpływa na ich zdrowotność.

Dawkowanie

Aplikacja możliwa jest w trakcie sezonu wegetacyjnego od wiosny do jesieni. Preparat można zastosować w dwóch dawkach, każdorazowo w ilości 1l/ha.

Pierwszy zabieg - zaleca się oprysk gleby przed wysiewem roślin, np. tuż przed planowanymi uprawkami, co gwarantuje wymieszanie środka z podłożem i indukcję procesów namnażania i wzrostu kolonii.

Drugi zabieg - preparat zastosować po wschodach roślin, na wilgotną glebę, przed przewidywanymi opadami lub w czasie mżawki, co umożliwi bakteriom przedostanie się do strefy korzeniowej roślin.

Terra-Efekt można stosować na gleby świeżo wapnowane. Nie stosować równocześnie z fungicydami i produktami zawierającym w swoim składzie chlor lub miedź. Preparat można stosować z większością środków ochrony roślin, jednakże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się wykonanie próbnego oprysku na niewielkim areale celem oceny działania mieszaniny. Stosować na gleby o uregulowanym odczynie.
 
 

Skorzystaj z bezpłatnej porady


tel. 502 682 203