Terra-Efekt

Informacje na temat Terra-Efekt zamieściłam w czerwonej ramce, to należy zmienić na następujący teks: 

Środek dostępny w dwóch formach użytkowych: 

  • płynnej, w opakowaniach a’ 5 l, (Azotobacter chroococcum minimalna koncentracja 1x109jtk/ml)
  • stałej, w opakowaniach a’ 1 kg (Azotobacter chroococcum minimalna koncentracja 1x109jtk/g). 

Bakterie te mają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego! Stosowanie Terra-Efekt pozwala na optymalizację kosztów produkcji, środek poprawia wzrost i plonowanie roślin, przyspiesza wzrost i rozwój systemu korzeniowego, podnosi jakość płodów rolnych, a także wzbogaca życie biologiczne gleby. Stosowany dolistnie działa biostymulująco. 

Terra-Wita

Jeden kilogram preparatu zawiera aż 5·109 komórek bakterii z rodzaju Bacillus subtilis, które przyczyniają się do rewitalizacji gleb. Stosowanie Terra-Wita pozwala na prowadzenie produkcji w nieskażonym środowisku (rozkładają substancje toksyczne dla innych organizmów żywych), umożliwia ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, eliminuje grzybowe i roślinne organizmy fitopatogenne, przyczynia się do lepszej zdrowotności roślin i poprawia rozkład resztek pożniwnych.