Terra-Efekt

Środek zawiera wyselekcjonowany szczep Azotobacter chroococcum w ilości przekraczającej 3·109 jtk/ml. Bakterie te mają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego! Stosowanie Terra-Efekt pozwala na optymalizację kosztów produkcji, środek poprawia wzrost i plonowanie roślin, przyspiesza wzrost i rozwój systemu korzeniowego, podnosi jakość płodów rolnych, a także wzbogaca życie biologiczne gleby.

Terra-Wita

Jeden kilogram preparatu zawiera aż 5·1011 komórek bakterii z rodzaju Bacillus subtilis, które przyczyniają się do rewitalizacji gleb. Stosowanie Terra-Wita pozwala na prowadzenie produkcji w nieskażonym środowisku (rozkładają substancje toksyczne dla innych organizmów żywych), umożliwia ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, eliminuje grzybowe i roślinne organizmy fitopatogenne, przyczynia się do lepszej zdrowotności roślin i poprawia rozkład resztek pożniwnych.