Biopreparaty

Biopreparaty to naturalne preparaty, które poprawiają właściwości gleby i wpływają na lepsze rozwijanie się roślin. Ze względu na skład dzielimy je na grzybowe, bakteryjne i zawierające bioprodukty pochodzenia naturalnego, jak polisacharydy, ekstrakty roślinne itd.

Biopreparaty działają na glebę poprzez poprawę jej kultury rolnej oraz zwiększenie ilości dotępnych składników pokarmowych. Dzięki temu rośliny mogą lepiej rosnąć, rozwijać system korzeniowy i lepiej absorbować pierwiastki z gleby.

Biopreparaty zawierają mikroorganizmy, które naturalnie występują w glebie i które pomagają w rozkładaniu organicznych składników gleby. Poprzez solubilizację związków forforu, potasu czy absorbcję azotu atmosferycznego mikroorganizmy wspomagają wzrost roślin. 

Biopreparaty są również skuteczne w zwiększaniu odporności roślin na choroby i szkodniki. Dzięki syntezie regulatorów wzrostu, biokontroli fitopatogenów oraz indukcji wewnętrznej odporności roślin mikroorganizmy stymulują uprawiane gatunki w trudnych i niesprzyjających warunkach.

Biopreparaty to naturalne preparaty, które poprawiają właściwości gleby i wpływają na lepsze rozwijanie się roślin. Wspomagają rozkład organicznych resztek wprowadzonych do gleby, poprawiają jej strukturę, a także polepszają stanowisko przeznaczone pod uprawę roślin.

Stosowanie biopreparatów jest korzystne dla środowiska, ponieważ są one oparte na naturalnych składnikach i nie zawierają szkodliwych chemikaliów. Są również bardziej ekonomiczne niż niektóre tradycyjne nawozy i środki ochrony roślin, ponieważ działają długoterminowo, poprawiając właściwości gleby i zwiększając odporność roślin.

Warto pamiętać, że stosowanie biopreparatów powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb gleby i roślin. Przed rozpoczęciem stosowania, należy dokładnie przestudiować instrukcję producenta dotyczącą dawkowania i przygotować odpowiednią ilość preparatu. Należy również pamiętać, że biopreparaty powinny być stosowane w połączeniu z innymi metodami poprawy właściwości gleby, takimi jak np. regularne nawożenie, wprowadzanie resztek roślinnych, ograniczenie w uprawie gleby czy stosowanie poplonów i międzyplonów ścierniskowych.

Biopreparaty to skuteczne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poprawić właściwości gleby i lepiej rozwijać swoje rośliny, jednocześnie dbając o środowisko.

Preparaty kształtujące żyzność gleby są przedmiotem wielu badań. Część z nich to badania komercyjne, zlecane przez firmy zajmujące się ich produkcją i dystrybucją, publikowane w nierecenzowanych materiałach, ale wiele badań, zawierających odpowiednią metodykę czy analizę statystyczną, realizowanych jest też przez naukowców. Często jednak wyniki tych doświadczeń są niejednoznaczne. Jedne pokazały, że biopreparaty zmieniały zasobność gleby w składniki pokarmowe, poprawiły jej strukturę czy poziom próchnicy, a nawet wpłynęły na wzrost plonu, inne z kolei nie potwierdzały pozytywnych zmian właściwości gleby. Wielu naukowców udowadnia, że działanie tych środków uzależnione jest od rodzaju gleby czy uprawy, pH, czasu stosowania, dostępności wilgoci, sposobu mieszania preparatu i rozcieńczania go z wodą czy stosowanego ciśnienia w opryskiwaczu.

Terra-Efekt

Środek dostępny w dwóch formach użytkowych: 

  • płynnej, w opakowaniach a’ 5 l, (Azotobacter chroococcum minimalna koncentracja 1x109jtk/ml)
  • stałej, w opakowaniach a’ 1 kg (Azotobacter chroococcum minimalna koncentracja 1x109jtk/g). 

Bakterie te mają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego! Stosowanie Terra-Efekt pozwala na optymalizację kosztów produkcji, środek poprawia wzrost i plonowanie roślin, przyspiesza wzrost i rozwój systemu korzeniowego, podnosi jakość płodów rolnych, a także wzbogaca życie biologiczne gleby. Stosowany dolistnie działa biostymulująco. 

Terra-Wita

Jeden kilogram preparatu zawiera aż 5·109 komórek bakterii z rodzaju Bacillus subtilis, które przyczyniają się do rewitalizacji gleb. Stosowanie Terra-Wita pozwala na prowadzenie produkcji w nieskażonym środowisku (rozkładają substancje toksyczne dla innych organizmów żywych), umożliwia ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, eliminuje grzybowe i roślinne organizmy fitopatogenne, przyczynia się do lepszej zdrowotności roślin i poprawia rozkład resztek pożniwnych.

Skontaktuj się z nami!

Poznałeś już właściwości biopreparatów. Zapraszamy do kontaktu aby nasi handlowcy przygotowali właściwą ofertę!