Odkrywanie nowych dróg inwestycji w rolnictwie: Wspólna kampania edukacyjna Telecom Infrastructure Partners (TIP), Agro-Efekt i Fitovalor

Rolnictwo 4.0 z John Deere – jak rozpocząć swoją przygodę?
19 grudnia 2023
Rolnictwo 4.0 z John Deere – jak rozpocząć swoją przygodę?
19 grudnia 2023

W innowacyjnym ruchu mającym na celu wzbogacenie sektora rolniczego o nowe strategie inwestycyjne, TIP, Agro-Efekt i Fitovalor z dumą ogłaszają Partnerstwo w ramach uruchomienia długoterminowej kampanii edukacyjnej. Inicjatywa ta ma na celu rozpowszechnianie kluczowych informacji na temat wykorzystywania infrastruktury telekomunikacyjnej do osiągania korzyści finansowych w rolnictwie.

Kampania rozpocznie się od serii wykładów i paneli dyskusyjnych na nadchodzącej konferencji Welconomy w dniu 25 marca 2024, po czym nastąpi szereg lokalnych spotkań skierowanych do grup rolników. Celem jest edukacja społeczności rolniczej na temat niewykorzystanego potencjału istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej i sposobu jej przekształcenia w lukratywną możliwość inwestycyjną.

Dofinansowanie rolnictwa dzięki infrastrukturze telekomunikacyjnej.  

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie gospodarczym, technologicznym i społecznym pojawiają się nowe wyzwania i możliwości. Jedną z takich możliwości, jaką wprowadza TIP, jest innowacyjne podejście do wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej w rolnictwie. TIP oferuje rozwiązania finansowe dla właścicieli gruntów z infrastrukturą telekomunikacyjną, umożliwiając im odblokowanie zamrożonych środków w sposób zyskowny i bezpieczny. Dzięki długoterminowym umowom najmu, właściciele mogą otrzymać znaczące jednorazowe płatności, zapewniające stabilność finansową i sprzyjające rozwojowi gospodarstw.

Platforma wymiany wiedzy i innowacji.

Konferencja Welconomy to kluczowe wydarzenie w polskim sektorze konferencji gospodarczych, skupiające się na aktualnych trendach i wyzwaniach. Obejmuje tematy od technologii cyfrowych i energetycznych po reformy prawne, gospodarkę odpadami, i więcej, tworząc miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń między ekspertami z różnorodnych dziedzin.

Synergia między TIP a wydarzeniem Welconomy podkreśla znaczenie innowacji i adaptacji do zmieniającego się świata. TIP koncentruje się na finansowym i operacyjnym wykorzystaniu infrastruktury telekomunikacyjnej w rolnictwie, podczas gdy Welconomy obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z gospodarką, technologią i społeczeństwem. Ta współpraca podkreśla potrzebę ciągłego dialogu między sektorami oraz innowacyjnego podejścia do zarządzania i rozwoju.

Podkreślenie wykorzystania zamrożonych środków w infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Istotnym tematem na konferencji będzie wykorzystanie zamrożonych środków w infrastrukturze telekomunikacyjnej w rolnictwie. Piotr Lexowski, dyrektor ds. Rozwoju Inwestycji i lider zespołu Polska, przedstawi innowacyjne podejście do inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ten temat zostanie również dokładnie zbadany podczas panelu dyskusyjnego z udziałem wybitnych ekspertów, w tym dr. Jacka Janiszewskiego, byłego Ministra Rolnictwa oraz przedstawicieli PHP Agro-Efekt, Fitovalor i AGRO Ubezpieczenia Wzajemne.

Zobacz wywiad ze Stefanem Ścieszką

Zjednoczone wysiłki na rzecz postępu w rolnictwie.

Kampania edukacyjna TIP, wspierana przez Agro-Efekt i Fitovalor, ma na celu zaoferowanie kompleksowego wsparcia sektorowi rolniczemu. Agro-Efekt, z ponad trzydziestoletnią tradycją na polskim rynku, zapewnia profesjonalne wsparcie obejmujące doradztwo, pozyskiwanie surowców, serwis, sprzedaż środków do produkcji rolnej oraz wprowadzanie nowych technologii. FITOVALOR, dedykowany wsparciu rolników w produkcji zdrowej żywności i zwiększaniu zysków, koncentruje się na obniżaniu kosztów upraw, zwiększaniu plonów i regeneracji gleby, aby poprawić jej produktywność. Kampania edukacyjna jest świadectwem mocy współpracy i innowacji w otwieraniu nowych możliwości inwestycyjnych w rolnictwie. Bądź na bieżąco z aktualizacjami i dołącz do nas w tej transformacyjnej podróży.

Więcej informacji na: TELECOM-IP

Facebook
YouTube
Instagram