Pisklęta i kurczaki

Producent Nazwa towaru Przeznaczenie
GOLPASZ PISKLAK kruszonka dla piskląt do 3 tyg. życia
GOLPASZ KURCZAK kruszonka dla kurczaków od 4 tyg. życia

Nioski

Producent Nazwa towaru Przeznaczenie
SANO DJ OVO dla kurek niosek
SANO BIGG EGG dla kurek niosek
GOLPASZ NIOSKA DJ okres nieśności niosek

Brojlery

Producent Nazwa towaru Przeznaczenie
SANO PROTAMINO CLASSICO premiks 25-30% dla brojlerów
GOLPASZ BROJLER STARTER od 1 do 13 dnia życia
GOLPASZ BROJLER GROWER od 14 do 37 dnia tuczu
GOLPASZ BROJLER FINISHER po 37 dniu tuczu

Kaczki / Gęsi

Producent Nazwa towaru Przeznaczenie
GOLPASZ KACZKA/GĘŚ 1 dla kaczek/gęsi do 3 tyg. życia
GOLPASZ KACZKA/GĘŚ 2 dla kaczek/gęsi powyżej 4 tyg. życia