Nowoczesne standardy nawożenia powinny gwarantować optymalne odżywienie roślin, zapewniające optymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego. W portfolio produktowym nawozów dolistnych znajdują się produkty najwyższej jakości (w postaci krystalicznej oraz płynnej), przeznaczone do aktywacji metabolizmu roślin, stymulujące procesy wzrostu i rozwoju, oraz zwiększające odporność na czynniki stresujące. Nawożenie dolistne jest znacznie szybsze, skuteczniejsze i ekonomicznie uzasadnione, w porównaniu z nawożeniem doglebowym. W sytuacjach, kiedy roślina nie może pobrać z gleby niezbędnych makroelementów i mikroelementów, lub gdy rozwój przez niekorzystne czynniki (m.in. susza, niskie temperatury, wysokie zakwaszenie gleby) jest zagrożony, technologie nawożenia dolistnego pozostają jedyną alternatywą. Z tego powodu wszelkie działania prewencyjne oraz interwencyjne powinny być dokonywane przy użyciu nawozów dolistnych.
ODDZIAŁY
Facebook
YouTube
Instagram