Nowoczesne standardy nawożenia powinny gwarantować optymalne odżywienie roślin, zapewniające optymalne wykorzystanie potencjału plonotwórczego. W portfolio produktowym nawozów dolistnych znajdują się produkty najwyższej jakości (w postaci krystalicznej oraz płynnej), przeznaczone do aktywacji metabolizmu roślin, stymulujące procesy wzrostu i rozwoju, oraz zwiększające odporność na czynniki stresujące. Nawożenie dolistne jest znacznie szybsze, skuteczniejsze i ekonomicznie uzasadnione, w porównaniu z nawożeniem doglebowym. W sytuacjach, kiedy roślina nie może pobrać z gleby niezbędnych makroelementów i mikroelementów, lub gdy rozwój przez niekorzystne czynniki (m.in. susza, niskie temperatury, wysokie zakwaszenie gleby) jest zagrożony, technologie nawożenia dolistnego pozostają jedyną alternatywą. Z tego powodu wszelkie działania prewencyjne oraz interwencyjne powinny być dokonywane przy użyciu nawozów dolistnych.

Efekt NAWOZY DOLISTNE


 • Bezchlorkowe
 • Całkowicie rozpuszczalne
 • Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach
 • Optymalnie zbilansowane proporcje makro i mikroelementów, pod potrzeby roślin
 • Przeznaczone do stosowania we wszystkich rodzajach upraw

SPRAWDŹ


Efekt mikro


 • Wszystkie mikroelementy występują w dobrze rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach.
 • Dodatek L-aminokwasów zwiększa szybkość pobierania i efektywność działania dostarczanych składników.

SPRAWDŹ

Biostymulatory


 • Silne działanie antystresowe i biostymulujące
 • Większa wydajność procesów fizjologicznych m.in. fotosyntezy
 • Lepsza zdrowotność i wigor roślin
 • Lepsze wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych


Fortestim


 • Silne działanie antystresowe
 • Stymuluje proces rozwoju systemu korzeniowego
 • Poprawia przyswajalność składników odżywczych z gleby
 • Stymuluje pobieranie azotu

SPRAWDŹ