Jak obniżyć koszty nawożenia?

Mazzotti otrzymuje rekomendację marki John Deere
8 grudnia 2021
Materia organiczna i jej znaczenie
29 czerwca 2022
Mazzotti otrzymuje rekomendację marki John Deere
8 grudnia 2021
Materia organiczna i jej znaczenie
29 czerwca 2022

Ceny na rynku nawozów zmuszają producentów rolnych do dokładnego przemyślenia stosowanych dawek. Część rolników godzi się z niższymi plonami dostarczając na pola dawki znacznie niższe niż te, które wynikają z bilansu nawożenia. Są jednak znacznie lepsze metody oszczędzania pieniędzy na nawożeniu, pozwalające utrzymać wysokie plony. Dobrą metodą jest zastosowanie zmiennej aplikacji nawozów mineralnych. 

Żeby móc skorzystać z tej metody należy najpierw pozyskać dane o odczynie i zasobności gleb w swoim gospodarstwie. Można to zrobić współpracując z firmą Agro-Efekt, która posiada pojazdy przystosowane do poboru próbek glebowych. Mając dane o zasobności gleby, można zlecić stworzenie map zasobności gleby i na jej podstawie dostosować dawki nawozów do poziomu zasobności gleby na danym obszarze. 

Proces jest w praktyce bardzo prosty. Poniżej znajduje się przykład zastosowania tej metody na jednym z pól obsługiwanych przez Agro-Efekt. Przykład dotyczy wyznaczania dawek nawożenia potasem.

Na podstawie uzyskanych danych wykonano mapę pola z podziałem na strefy o różnej zasobności w potas.

2. Na podstawie stref zasobności dostosowano dawki nawożenia – tam gdzie zasobność gleby w potas była bardzo wysoka, obniżono dawkę nawozów z 250 kgK2O/ha do 150 kgK2O/ha. Przy wysokiej zasobności dawkę obniżono z 250 na 200 kgK2O/ha. Na obszarach o niskiej zasobności odpowiednio zwiększono dawki.

3. Dane wprowadzono do aplikacji MyOperations, która łączy się z ciągnikiem John Deere, dzięki czemu nawóz jest precyzyjnie rozsiewany w odpowiedniej dla danego obszaru dawce.

4. Cały proces można śledzić w aplikacji mobilnej MyOperations na telefonie

Jakie są faktyczne oszczędności?

Z bilansu nawożenia wynika, że średnia dawka na 1 ha powinna wynosić 270 kg soli potasowej. Co oznacza łączne zapotrzebowanie na 4671 kg soli potasowej na całe pole. Po uwzględnieniu zmiennej zasobności gleby średnia wartość na ha wyniosła 230 kg (jest to średnia matematyczna, na obszary były stosowane dawki od 150 do 300 kg). To daje zapotrzebowanie na sól potasową w ilości 3983,5 kg, czyli o ponad 600 kg mniej, niż wynikałoby to z samego bilansu nawożenia.

Facebook
YouTube
Instagram