Najważniejszym celem wsparcia dla Klientów jest zapewnienie im profesjonalnych rozwiązań doradczych, opierających się na rzetelnych informacjach.

Zmiany pokoleniowe w gospodarstwach są czynnikiem ograniczającym zaangażowanie oraz chęć posiadania nawet podstawowej wiedzy rolniczej. Profesjonalne podejście (doradcze) jest doceniane nawet przez doświadczonych rolników.

Jesteś zainteresowany/a optymalizacją swojego gospodarstwa?

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zadzwoń

Tomasz Mielczarek

515 036 469


lub napisz:

 

Zobacz nasze video i dowiedz się więcej o rolnictwie precyzyjnym!

Sprawdź!


Korzyści dla klientów płynące z programów doradczych


Poczucie „bezpieczeństwa” podczas cyklu życia rośliny.


Optymalizacja produkcji


Zwiększenie rentownościRozwój gospodarstwa


Indywidualne podejście


Profesjonalna obsługa


Prowadzenie gospodarstwa online

Sprawdź!


Korzyści dla klientów płynące z programów doradczych


Poczucie „bezpieczeństwa” podczas cyklu życia rośliny.


Optymalizacja produkcji


Zwiększenie rentownościRozwój gospodarstwa


Indywidualne podejście


Profesjonalna obsługa


Prowadzenie gospodarstwa online

Pozyskiwanie rzetelnych informacji

strzalka

Próby glebowe

Pobór gleby odbywa się wykorzystując technologie GPS. Miejsca poboru wyznaczane są na podstawie historycznych zdjęć satelitarnych lub klasycznych rastrów max. 3 ha. Na podstawie wyników analizy labolatoryjnej tworzone są mapy zawartość składników pokarmowych, plany nawozowe oraz mapy Zmiennej Aplikacji Nawozów. (VRA)
strzalka

Mapy NDVI

Mapy wegetacyjne wykorzystywane do wyznaczenia stref zmiennej aplikacji nawozów azotowych w trakcie trwania wegetacji, map zmiennej gęstości siewu oraz wyznaczenia homogenicznych stref poboru gleby. Zdjęcia pozyskiwane z Satelity oraz dronów wyposażonych w kamerę multispekralną.
strzalka

Raport stanu pola

Zbiór zdjęć satelitarnych pokazujących informacje o stanie uprawy m.in. Presje patogenów, choroby grzybowe oraz , susze oraz nieodpowiednie nawożenie. Raport wysyłany jest pocztą elektroniczną raz w tygodniu uwzględniając zachodzące zmiany w wegetacji we wskazanych obszarach uprawy.

Pozyskiwanie rzetelnych informacji

strzalka

Próby glebowe

Pobór gleby odbywa się wykorzystując technologie GPS. Miejsca poboru wyznaczane są na podstawie historycznych zdjęć satelitarnych lub klasycznych rastrów max. 3 ha. Na podstawie wyników analizy labolatoryjnej tworzone są mapy zawartość składników pokarmowych, plany nawozowe oraz mapy Zmiennej Aplikacji Nawozów. (VRA)
strzalka

Mapy NDVI

Mapy wegetacyjne wykorzystywane do wyznaczenia stref zmiennej aplikacji nawozów azotowych w trakcie trwania wegetacji, map zmiennej gęstości siewu oraz wyznaczenia homogenicznych stref poboru gleby. Zdjęcia pozyskiwane z Satelity oraz dronów wyposażonych w kamerę multispekralną.
strzalka

Raport stanu pola

Zbiór zdjęć satelitarnych pokazujących informacje o stanie uprawy m.in. Presje patogenów, choroby grzybowe oraz , susze oraz nieodpowiednie nawożenie. Raport wysyłany jest pocztą elektroniczną raz w tygodniu uwzględniając zachodzące zmiany w wegetacji we wskazanych obszarach uprawy.
strzalka

Stacje meteo

Informacje pozyskiwane ze stacji meteorologicznych umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji odnoście wykonania zabiegów agrotechnicznych m.in.: Okno Opryskowe, efektywność nawożenia oraz dostępność terenu. Analiza danych meteo pozwala na pełne obrazowanie czasu i miejsca występowania chorób grzybowych, presji patogenów oraz występowania szkodników.
strzalka

Centrum Operacyjne

Wykorzystując aplikacje OPS CENTER mamy możliwość pełnego zarządzania swoim gospodarstwem, począwszy od śledzenia pracujących maszyn i ich wydajność po kompletny dziennik polowy z automatycznym raportowaniem zabiegów oraz pełne doradztwo agronomiczne wraz z lustracjami upraw przez agronomów. Lustracje zawierają diagnozę napotkanego problemu, receptę zastosowania ŚOR oraz dokumentacje fotograficzną w aplikacji OPS Center.
strzalka

Stacje meteo

Informacje pozyskiwane ze stacji meteorologicznych umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji odnoście wykonania zabiegów agrotechnicznych m.in.: Okno Opryskowe, efektywność nawożenia oraz dostępność terenu. Analiza danych meteo pozwala na pełne obrazowanie czasu i miejsca występowania chorób grzybowych, presji patogenów oraz występowania szkodników.
strzalka

Centrum Operacyjne

Wykorzystując aplikacje OPS CENTER mamy możliwość pełnego zarządzania swoim gospodarstwem, począwszy od śledzenia pracujących maszyn i ich wydajność po kompletny dziennik polowy z automatycznym raportowaniem zabiegów oraz pełne doradztwo agronomiczne wraz z lustracjami upraw przez agronomów. Lustracje zawierają diagnozę napotkanego problemu, receptę zastosowania ŚOR oraz dokumentacje fotograficzną w aplikacji OPS Center.