Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0

Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Agencja poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

Agencja udostępni za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieści na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście, 
 • wysłać pocztą (o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego),
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP.

Formularze wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego wraz z załącznikami dostępne będą:

Odkryj pakiety rolnictwa 4.0

Pakiet
standard

  • Wyświetlacz uniwersalny G5 (10,1”) z aktywacja AutoTrac obsługujący zmienne dawkowanie VRA
  • Odbiornik StarFire 7000
  • Wiązka ISOBUS
  • JDLink model R
  • Kierownica ATU 300
  • Zestaw montażowy
  • Konto Operations Center - Konfiguracja, wsparcie techniczne 1 rok

  • Cena netto: 54 849 zł

  Pakiet średnio zaawansowany

  • Wyświetlacz uniwersalny G5 (10,1”) z aktywacja AutoTrac oraz Kontrolą Sekcji, obsługujący zmienne dawkowanie VRA
  • Odbiornik StarFire 7000
  • Wiązka ISOBUS
  • JDLink model R
  • Kierownica ATU 300
  • Zestaw montażowy
  • Konto Operations Center - Konfiguracja, wsparcie techniczne 1 rok, wprowadzenie granic pól

  Cena netto: 62 499 zł

  Pakiet średnio zaawansowany

  • Wyświetlacz uniwersalny G5 (10,1”) z aktywacja AutoTrac oraz Kontrolą Sekcji, obsługujący zmienne dawkowanie VRA
  • Odbiornik StarFire 7000
  • Wiązka ISOBUS
  • JDLink model R
  • Kierownica ATU 300
  • Zestaw montażowy
  • Konto Operations Center - Konfiguracja, wsparcie techniczne 1 rok, wprowadzenie granic pól

  Cena: 62 499 zł

  Pakiet zaawansowany

  • Wyświetlacz uniwersalny G5 PLUS  (12,8”) z aktywacja AutoTrac oraz Kontrolą Sekcji, obsługujący zmienne dawkowanie VRA
  • Odbiornik StarFire 7000 z sygnałem SF-RTK 1 rok
  • Wiązka ISOBUS
  • JDLink model R
  • Zestaw montażowy
  • *opcjonalnie Dualny Monitor G5 PLUS, oraz Kierownica ATU 300
  • Konto Operations Center - Konfiguracja, wsparcie techniczne 1 rok, wprowadzenie granic pól
  • Konto do Platformy Zdjęć satelitarnych Agro-Efekt z dostępem do modułu monitoringu biomasy (do 100 ha)

  Cena netto: 66 299 zł

  Pakiet
  expert

   • Wyświetlacz uniwersalny G5 PLUS  (12,8”) z aktywacja AutoTrac oraz Kontrolą Sekcji, obsługujący zmienne dawkowanie VRA
   • Licencja Advanced 1 rok
   • Odbiornik StarFire 7000 z sygnałem SF-RTK 3 lata
   • Wiązka ISOBUS
   • JDLink model R
   • Zestaw montażowy
   • *opcjonalnie Dualny Monitor G5 PLUS, oraz Kierownica ATU 300
   • Konto Operations Center - Konfiguracja, wsparcie techniczne 1 rok, wprowadzenie granic pól
   • Konto do Platformy Zdjęć satelitarnych Agro-Efekt z dostępem do: monitoringu biomasy, modułu zmiennego siewu, modułu zmiennego nawożenia, modułu ochrony (do 200 ha)

   Cena netto: 80 999 zł

   Pakiet
   expert

    • Wyświetlacz uniwersalny G5 PLUS  (12,8”) z aktywacja AutoTrac oraz Kontrolą Sekcji, obsługujący zmienne dawkowanie VRA
    • Licencja Advanced 1 rok
    • Odbiornik StarFire 7000 z sygnałem SF-RTK 3 lata
    • Wiązka ISOBUS
    • JDLink model R
    • Zestaw montażowy
    • *opcjonalnie Dualny Monitor G5 PLUS, oraz Kierownica ATU 300
    • Konto Operations Center - Konfiguracja, wsparcie techniczne 1 rok, wprowadzenie granic pól
    • Konto do Platformy Zdjęć satelitarnych Agro-Efekt z dostępem do: monitoringu biomasy, modułu zmiennego siewu, modułu zmiennego nawożenia, modułu ochrony (do 200 ha)

    Cena: 80 999 zł

    Pakiet Kamera Augmenta

    • System inteligentnego nawożenia oraz ochrony roślin Augmenta wraz z akcesoriami
    • pakiet 1600 hektarów do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego

    Cena netto: 91 799 zł

    Pakiet Harvestlab 3000

    • System HarvestLab 3000
    • Stół obrotowy do stacjonarnego badania składników pokarmowych w kukurydzy i trawach
    • Zestaw zasilający

    Cena netto: 109 899 zł

    Pakiet Harvestlab 3000

    • System HarvestLab 3000
    • Stół obrotowy do stacjonarnego badania składników pokarmowych w kukurydzy i trawach
    • Zestaw zasilający

    Cena: 109 899 zł

    Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

    Wypełnij formularz kontaktowy