Insert


  • uniwersalny adiuwant przeznaczony do stosowania z herbicydami i nawozami dolistnymi w buraku
  • adiuwant aktywujący, zwiększający efektywność biologiczną herbicydów oraz nawozów dolistnych w uprawie buraka
  • zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, zapewniając tym samym równomierne pokrycie roślin cieczą użytkową
  • zwiększa przyczepność i zdolność penetracji środka ochrony roślin na liściach chwastów
  • zawiera surfaktant, który zapewnia równoczesną możliwość rozpuszczania się w wodzie i tłuszczach, cecha ta pozwala z łatwością przemieścić się ze środowiska wodnego, którym jest ciecz robocza, do środowiska tłuszczu, którym jest pokryta wierzchnia warstwa liści (kutikula i wosk)
  • skuteczne wiązanie s.a. z warstwą liścia zmniejsza zmywalność środka ochrony roślin przez deszcz i rosę
  • zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegu ochrony roślin