Adiutor


Preparat zwilżający, który zwiększa przyczepność oprysku i znacząco poprawia wnikanie pestycydów w głąb rośliny.
  • zwiększa przyczepność oprysku
  • doskonały preparat zwilżający
  • dokładne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin
  • ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych do roślin
  • zwiększa odporność na zmywanie preparatów
  • poprawia skuteczność preparatów nalistnych