Produkty FORTESTIM to płynne nawozy dolistne zawierające połączenie wybranych składników odżywczych i fizjologicznie aktywnych substancji, które w połączeniu działają na roślinę, jako aktywatory wzrostu. Nawozy FORTESTIM przeznaczone są do stosowania w okresie wiosny, wpływają na przyspieszenie regeneracji roślin ozimych oraz intensyfikację wzrostu roślin jarych i wieloletnich na początku wegetacji. Wspierają rozwój systemu korzeniowego, wzrost powierzchni asymilacyjnej oraz pobór i wykorzystanie substancji odżywczych z gleby - w szczególności azotu.
FORTESTIM - alfa


Płynny nawóz dolistny o silnym działaniu stymulacyjnym przeznaczony do aplikacji w zbożach ozimych, jarych i kukurydzy. Posiada kompleks wybranych składników odżywczych i substancji dodatkowych, których działanie wpływa na przyspieszenie regeneracji roślin ozimych oraz intensyfikację wzrostu roślin jarych i roślin wielorocznych na początku wegetacji.

Produkt dostępny w opakowaniach: 21l, 630l, 980l
FORTESTIM - beta


Płynny nawóz dolistny o silnym działaniu stymulującym, zawierający kompleks optymalnych składników odżywczych. Przeznaczony do aplikacji wczesnowiosennych w początkowych fazach wzrostu w uprawach rzepaku, ziemniaka, strączkowych, drzewach owocowych, winorośli i warzywach.

Produkt dostępny w opakowaniach: 21l, 630l, 980l
FORTESTIM - gama


Płynny nawóz dolistny o silnym działaniu stymulującym, przeznaczony do aplikacji w uprawie roślin okopowych. Jego działanie zwiększa przyswajalność i wykorzystanie składników odżywczych, wspiera rozwój systemu korzeniowego, oraz łagodzi wpływ warunków stresowych na roślinę.

Produkt dostępny w opakowaniach: 21l, 630l, 980l

Szczegóły na temat produktów w ulotce: