Bor w okresie jesieni odpowiada za zagęszczenie soków komórkowych, co bezpośrednio wpływa na przezimowanie roślin.

Uwzględniając bardzo niski poziom zasobności gleb polskich w ten mikroelement, konieczna i bezwzględna jest jego suplementacja w rzepaku ozimym.

Jesienią pierwszą dawkę podajemy w fazie 4-6 liści dawce 150 – 200g/ha. Przy długiej i ciepłej jesieni, kiedy rzepak osiąga fazę 8 i więcej liści warto podać jeszcze jedną dawkę boru (150g B/ha).

Odpowiednie odżywienie roślin również w okresie jesiennym gwarantuje Phylgreen Alya.

Produkt ten, nie jest typowym nawozem borowym. Oprócz suplementacji borem i molibdenem dostarcza do rośliny ekstrakt z algi Ascophyllum nodosum, zapewniając tym samym funkcję biostymulatora. Jest to ważne w sytuacji zmian klimatycznych, których doświadczamy, mających swoje reperkusje w roślinie m.in. w sytuacji wystąpienia stresów klimatycznych.

Jesienna aplikacja Phylgreen Alya to:

  • lepsza odporność i minimalizowanie efektów stresów,
  • poprawa odżywiania roślin aktywując rozwój systemu korzeniowego i transport składników pokarmowych,
  • zwiększenie efektywności procesu fotosyntezy i produkcji cukrów (więcej energii dla potrzeb rozwojowych roślin),
  • suplementacja w pełni przyswajalnych mikroelementów wpływających pozytywnie na wielkość i jakość plonu,
  • lepsze pobieranie i przetwarzanie azotu,
  • odpowiednie przygotowanie rośliny do bezpiecznego przezimowania.

Pamiętaj!

Rzepak ozimy to roślina, która w fazie 4-8 liści potrzebuje dodatkowego odżywienia. Już w fazie 7-8 liści tworzone są zawiązki plonotwórcze, jeśli roślina głoduje potencjał plonotwórczy ulega zmniejszeniu, a objawy niedoborów nie zawsze widoczne są gołym okiem.

Szczegóły na temat produktu w ulotkach: