Aminotec Plus

  • Aminotec Plus zawiera 24 % wolnych aminokwasów, typu L-alfa
  • Wysoka koncentracja proliny i hydroksyproliny zapewnia większą tolerancję na mróz (swoiste osmoprotektany przeciwko stresowi osmotycznemu), kwas glutaminowy jest prekursorem wszystkich pozostałych aminokwasów, a glicyna warunkuje odporność na stresy
  • neutralizacja efektów fitotoksyczności po zabiegach herbicydowych
  • lepsza efektywność zabiegów (lepsze rozmycie kropli)
Produkt dostępny w opakowaniach: 5l, 20l

Szczegóły na temat produktu w ulotce: