DKC 3730 – 106% wz. w badaniach rozpoznawczych COBORU 2017 – Agro-Efekt
ODDZIAŁY